home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Notarų rūmų veikla

Lietuvos Respublikos notariato įstatymas įsigaliojo 1992 m. gruodžio 1 d. Vadovaujantis šiuo įstatymu Lietuvoje pradėta notariato reforma.

Lietuvoje notaro profesinę veiklą vykdo 225 notarai, veikia 199 notarų biurai. Notarai vienijasi į Notarų rūmus. Notarų rūmai - notarų savivaldos organas.

Svarbiausi Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos:
• koordinuoti notarų veiklą;
• rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu;
• ginti ir atstovauti notarų interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose;
• apibendrinti notarinę praktiką;
• kontroliuoti, kad notarai sąžiningai atliktų pareigas.

Notarų rūmai dirba vadovaudamiesi Notarų rūmų statutu.

Notarų rūmų organai:
• Notarų rūmų susirinkimas;
• Notarų rūmų prezidiumas;
• Notarų rūmų prezidentas;
• Notarų rūmų viceprezidentas;
• Notarų garbės teismas;
• Notarų rūmų revizijos komisija;
• Notarų atestacijos komisija.

1994 m. vasario 11 d. Lietuvos notariatas priimtas į Tarptautinę notariato sąjungą (UINL). 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos notariatas įstojo į Europos Sąjungos notariatų tarybą (CNUE).

Lietuvos notarų rūmų ataskaitos
Lietuvos notarų rūmų 2017 metų veiklos ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2018 metų veiklos ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2019 metų veiklos ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2020 metų veiklos ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2021 metų veiklos ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2022 metų veiklos ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2023 metų veiklos ataskaita

 

Notarų veiklos tarnybinė priežiūra

2023 m. LNR atliktų notarų veiklos patikrinimų aktų apibendrinimas

2024 m. notarų veiklos tarnybinės priežiūros planas

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai