home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Notarinių veiksmų atlikimas nuotoliniu būdu

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 28(1) straipsnyje nustatyta, kad notarai notarinius veiksmus gali atlikti nuotoliniu būdu. Nuotoliniu būdų neatliekami šie notariniai veiksmai:
1) testamento tvirtinimas;
2) fakto, jog fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje tvirtinimas;
3) oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimas saugoti.

Notariniai veiksmai nuotoliniu būdu gali būti atliekami, jeigu:
1) užtikrinama, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę. Notarinio veiksmo atlikimo nuotoliniu būdu prašantis asmuo savo asmens tapatybę turi patvirtinti jungdamasis prie eNotaras išorinio portalo per Elektroninius valdžios vartus. Notaras asmens tapatybę patikrina Gyventojų registre bei tiesioginio videoperdavimo metu;
2) galima nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes ir įsitikinti asmens valia. Tai reiškia, kad notarinio veiksmo prasmės ir pasekmių išaiškinimas bei kliento valios nustatymas vyksta tiesioginio video pokalbio metu, todėl notarinį veiksmą nuotoliniu būdu pageidaujantis atlikti asmuo turi turėti tinkamas technines (vaizdo, garso, interneto ryšio) galimybes bendrauti su notaru nuotoliniu būdu;
3) notarinį veiksmą pageidaujantis atlikti asmuo turi kvalifikuotą elektroninį parašą. Pasirašyti elektroninius notarinio veiksmo dokumentus galima su kvalifikuotu mobiliuoju elektroniniu parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu, esančiu lustinėje kortelėje (t.y. LR piliečiui išduotoje asmens tapatybės kortelėje) arba USB laikmenoje, kvalifikuotu Smart-ID.

Asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu ir pakviesti asmenį atvykti į notaro biurą.

Informacinė sistema eNotaras

Nuotolinės notarinės paslaugos užsakymo vadovas

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai