home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Notarų rūmų apdovanojimai

Notariatui nusipelnę asmenys, Notarų rūmų apdovanoti Juozo Vilkutaičio-Keturakio medaliu ir atminimo ženklu:

Regina Varnaitė, 2014-11-27, medalis Nr. 1.
Janina Girnienė, 2014-11-27, medalis Nr. 2.
Ona Jarašiūnaitė, 2014-11-27, medalis Nr. 3.
Vytautas Gaivenis, 2014-11-27, medalis Nr. 4.
Danutės Choromanskienė, 2014-11-27, atminimo ženklas.
Trakų muziejus, 2015-02-12, atminimo ženklas.
Ramutė Siliūnienė, 2015-04-23, medalis Nr. 5.
Juozas Jurkus, 2015-05-28, atminimo ženklas.
Zita Šličytė, 2015-05-28, atminimo ženklas.
Marija Leokadija Liutkevičienė, 2015-08-27, medalis Nr. 6.
Richard Bock, 2015-10-22, medalis Nr. 7.
Hans Dieter Lohnes, 2016-10-13, medalis Nr. 8.
Michel Merlotti, 2016-10-13, medalis Nr. 9.
Vytautas Nekrošius, 2017-11-06, medalis Nr. 10.
Jonas Prapiestis, 2017-11-06, medalis Nr. 11
Vytautas Pakalniškis, 2017-11-06, medalis Nr. 12.
Vidutė Zubavičiūtė, 2018-04-04, medalis Nr. 13.
Egidija Tiesnesienė, 2018-04-04, medalis Nr. 14.
Dalia Jūrevičienė, 2018-04-04, atminimo ženklas.
Teresa Jadviga Nekrošienė, 2018-05-24, atminimo ženklas.
Ona Adomavičienė, 2018-11-15, medalis Nr. 15.
Dalytė Krikštolaitytė, 2018-11-15, medalis nr. 16.
Rita Vyzienė, 2019-08-07, atminimo ženklas.
Joana Virgilija Martinauskienė, 2020-05-27, medalis Nr. 17.
Dalia Grybauskaitė, 2020-10-07, medalis Nr. 18.
Vitalija Jocienė, 2021-01-14, atminimo ženklas.
Genė Pietarienė, 2021-12-09, atminimo ženklas.
Birutė Germanavičienė, 2021-12-09, atminimo ženklas.
Žana Palaimienė, 2022-03-09, atminimo ženklas.
Virginija Pupkienė, 2022-03-09, medalis Nr. 19.
Nijolė Urbaitienė, 2022-04-01, atminimo ženklas.
Rimutė Michailikienė, 2022-05-12, atminimo ženklas.
Pranas Kūris, 2022-06-02, medalis Nr. 20.
Valentinas Mikelėnas, 2022-06-02, medalis nr. 21.
Andrius Smaliukas, 2022-06-02, medalis Nr. 22.
Romutė Sipavičienė, 2022-06-02, medalis nr. 23.
Pranė Jaskovikaitė, 2022-12-14, atminimo ženklas.
Rima Vilčinskaitė, 2023-02-23, atminimo ženklas.
Nijolė Liubamirskienė, 2023-02-23, atminimo ženklas.
Aldona Šarmavičienė, 2023-02-23, atminimo ženklas.
Nijolė Daubarienė, 2023-02-23, atminimo ženklas.
Birutė Zabitienė, 2023-02-23, atminimo ženklas.
Danutė Sandarienė, 2023-07-14, atminimo ženklas

Apdovanojimas įsteigtas Lietuvos notarų rūmų prezidiumo 2014-12-18 nutarimu Nr. 13. „Dėl Lietuvos notarų rūmų apdovanojimo Juozo Vikutaičio-Keturakio medaliu ir atminimo ženklu nuostatų patvirtinimo".
Medalio ir atminimo ženklo autorius - skulptorius Gediminas Piekuras.

 

Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai