home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

Seimas atvėrė kelią nuotolinėms notarinėms paslaugoms

2021.03.23

Seimui priėmus Notariato įstatymo pataisas, kuriomis įteisinti nuotoliniai notariniai veiksmai, pandemijos, stichinių nelaimių ribojimai ar didelis geografinis atstumas nebekliudys Lietuvos piliečiams gauti kvalifikuotas notaro paslaugas.

Seimas kovo 23 dieną priėmė įstatymo pataisas, kuriomis remiantis, notarai gali atlikti notarinius veiksmus klientui ne tik esant biure, bet ir nuotoliniu būdu.

Saugių technologijų ir nuotolinio ryšio pagalba notarai turės teisę per nuotolį atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą, jų priėmimą saugoti ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą.

Asmeniui paprašius atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo sprendžia notaras. Siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu, tokiu atveju veiksmas gali būti atliktas notaro biure. Atsisakymas atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu neskundžiamas.

Priimtos pataisos numato, kad notarai gali nuotoliniu būdu atlikti notarinius veiksmus, jeigu užtikrina, kad bus laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių asmens tapatybės nustatymą, reikalavimų nustatant asmens tapatybę, gali nuotoliniu būdu išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes ir įsitikinti asmens valia, kuri patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Notarai imasi priemonių, kad būtų užtikrinta notaro tvarkomos elektroninės informacijos sauga ir kibernetinis saugumas, naudojamos tinkamos techninės ir organizacinės asmens duomenų tvarkymo priemonės, sudarytos techninės galimybės tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms. Šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma.

„Galimybės atlikti nuotolinius notarinius veiksmus įteisinimas ne tik pašalins geografinį atstumą tarp notaro ir jo kliento, bet ir padės išsaugoti teisės viršenybę sparčiai besivystančioje informacinėje visuomenėje. Technologijos negali užtikrinti teisėtumo, tačiau jos veiksmingai padės notarui užtikrinti teisėtumą civilinių santykių srityje“, - sako Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis.

Jo teigimu, pataisos išspręs ligšiolines problemas, kai dėl įvairių apribojimų, pvz., karantino, sutrikdavo asmenų mobilumas Lietuvoje, arba notarinės paslaugos buvo nepasiekiamos užsienyje esantiems Lietuvos piliečiams.

Rengdamiesi nuotolinių veiksmų atlikimui, Lietuvos notarų rūmai savo lėšomis sukūrė informacinę sistemą eNotaras. Prie jos prisijungę ir savo paskyras sukūrę Lietuvos piliečiai ir nuolatiniai šalies gyventojai galės pasirinkti pageidaujamą notaro biurą, susisiekti su notaru, elektroniniu būdu pasiruošti notarinio veiksmo atlikimui ir saugaus vaizdo ryšio kanalu su notaru atlikti notarinį veiksmą. Asmens tapatybė bus nustatoma techninėmis veido atpažinimo priemonėmis bei notarui patvirtinus asmens atvaizdo ir registro duomenų atitikimą. Kaip ir notaro kabinete, notarinis veiksmas bus atliekamas notarui išsiaiškinus asmens valią ir išaiškinus notarinio veiksmo esmę ir jo pasekmes.

Pasirašius priimtas pataisas Lietuvos Respublikos prezidentui, jos įsigalios nuo 2021 metų liepos 1 dienos.


Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai