home
Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*

J.Vilkutaičio-Keturakio medaliu apdovanotas profesorius Valentinas Mikelėnas

2023.01.11

 
Lietuvos notarų rūmų 30-mečio proga Juozo Vilkutaičio-Keturakio medaliu apdovanotas šiuolaikinės Lietuvos privatinės ir civilinės teisės kūrėjas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso rengėjas, Hipotekos reformos darbo grupės vadovas, advokatas prof. habil. dr. Valentinas Mikelėnas. Kadangi profesorius negalėjo dalyvauti gruodį vykusiuose Lietuvos notarų rūmų jubiliejiniuose renginiuose, apdovanojimą jam sausio 11 dieną Vilniuje įteikė Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis.
 
"Garsų teisės mokslo teoretiką ir praktiką, profesorių Valentiną Mikelėną apdovanojame už aktyvią akademinės teisėtyros veiklą ir žinių, išvadų sklaidą Lietuvos notariatui sprendžiant aktualius ir reikšmingus klausimus, užtikrinant teisėtų, patikimų, saugių notariatui pavestų funkcijų atlikimą, stiprinant valstybės ir visuomenės pasitikėjimą notaro profesija", - sakė M. Stračkaitis.
 
Lietuvos tarpukario Prienų notaro ir literato, pirmosios lietuviškos teatrinės komedijos „Amerika pirtyje" autoriaus Juozo Vilkutaičio-Keturakio atminimo medalis teikiamas Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimu. Šiuo medaliu jau apdovanoti 23 notariato kūrimui ir stiprinimui nusipelnę asmenys Lietuvoje ir užsienyje. Medalį sukūrė žinomas skulptorius Gediminas Piekuras.
 


Naujienos Kiti Notarai Leidiniai Video medžiaga *teises_aktai*
Lietuviškai