Veikla

Lietuvos Respublikos notariato įstatymas įsigaliojo 1992 m. gruodžio 1 d. Vadovaujantis šiuo įstatymu Lietuvoje pradėta notariato reforma.

Lietuvoje notaro profesinę veiklą vykdo 237 notarai, veikia 210 notarų biurų. Notarai vienijasi į Notarų rūmus. Notarų rūmai - notarų savivaldos organas.

Svarbiausi Notarų rūmų uždaviniai ir funkcijos:

• koordinuoti notarų veiklą; 
• rūpintis notarų kvalifikacijos kėlimu; 
• ginti ir atstovauti notarų interesams valstybinės valdžios ir valdymo institucijose; 
• apibendrinti notarinę praktiką; 
• kontroliuoti, kad notarai sąžiningai atliktų pareigas. 

Notarų rūmai dirba vadovaudamiesi Notarų rūmų statutu. 

Notarų rūmų vadovaujantieji ir tvarkomieji organai:

• Notarų rūmų susirinkimas; 
• Notarų rūmų prezidiumas; 
• Notarų rūmų prezidentas ir viceprezidentas. 

1994 m. vasario 11 d. Lietuvos notariatas priimtas į Tarptautinę notariato sąjungą (UINL). 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos notariatas įstojo į Europos Sąjungos notariatų tarybą (CNUE).

 

Lietuvos notarų rūmų 2017 metų veiklos ir finansinė ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2018 metų veiklos ir finansinė ataskaita

Lietuvos notarų rūmų 2019 metų veiklos ir finansinė ataskaita