Notarų garbės teismas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1R-325 patvirtinta Notarų garbės teismo personalinė sudėtis:

Silva Jonaitienė - Šiaulių miesto savivaldybės 5-ojo notarų biuro notarė,

Renata Juzikienė - Vilniaus universiteto Teisės fakulteto lektorė, Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo kanclerė,

Virginija Pupkienė - Panevėžio miesto savivaldybės 3-iojo notaro biuro notarė,

Jurga Prižgintienė - Klaipėdos miesto savivaldybės 7-ojo notaro biuro notarė,

Zita Smirnovienė - buvusi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, buvusi  Lietuvos administracinių ginčų komisijos narė.

Vaiva Staskonytė - Malcienė - Vilniaus miesto savivaldybės 1-ojo notaro biuro notarė,

Mindaugas Statkevičius - Kauno miesto savivaldybės 24-ojo notaro biuro notaras.