• Pradžia
  • /
  • Lietuvos notarų rūmų apdovanojimai
Lietuvos notarų rūmų apdovanojimai

 

 

Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimu Juozo Vilkutaičio-Keturakio medaliu apdovanoti šie notariatui nusipelnę asmenys (medalio Nr., vardas, pavardė):

Nr. 1. Regina Varnaitė.

Nr. 2. Janina Girnienė.

Nr. 3. Ona Jarašiūnaitė.

Nr. 4. Vytautas Gaivenis.

Nr. 5. Ramutė Siliūnienė.

Nr. 6. Marija Leokadija Liutkevičienė.

Nr. 7. Richard Bock.

Nr. 8. Hans-Dieter Lohnes.

Nr. 9. Michel Merlotti.

Nr. 10.  Vytautas Nekrošius.

Nr. 11. Jonas Prapiestis.

Nr. 12.  Vytautas Pakalniškis.

Nr. 13.  Vidutė Zubavičiūtė.

Nr. 14. Egidija Tiesnesienė.

Nr. 15. Ona Adomavičienė.

Nr. 16. Dalytė Krikštolaitytė.

 

Apdovanojimas įsteigtas remiantis Lietuvos notarų rūmų prezidiumo nutarimu "Dėl Lietuvos notarų rūmų apdovanojimo Juozo Vikutaičio-Keturakio medaliu ir atminimo ženklu nuostatų patvirtinimo", 2014-12-18 Nr.13.

J. Vilkutaičio-Keturakio medalį ir atminimo ženklą sukūrė skulptorius Gediminas Piekuras.