• Pradžia
  • /
  • Tarptautinė notariato sąjunga (UINL)
Tarptautinė notariato sąjunga (UINL)

Nuotraukoje: Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius skaito pranešimą apie notariatą Tarptautinės notariato sąjungos (UINL) 26-jame kongrese Marakeše (Marokas).

Tarptautinė notariato sąjunga
(International Union of Notaries (UINL)

1948 m. spalio 2 d. Argentinos sostinėje Buenos Aires notaro Jose Adriin Negri iniciatyva šios organizacijos pirmajame kongrese buvo įkurta Tarptautinė lotyniškojo notariato sąjunga (vėliau pervadinta į Tarptautinę notariato sąjungą). UINL nariais steigėjais buvo 19 notariatų, o šiandien šiai sąjungai jau priklauso 89 notariatai iš Europos, Amerikos, Azijos ir Afrikos regionų.

Tai nevyriausybinė organizacija, vienijanti šalis, kurių notariatai priklauso lotyniškojo notariato sistemai, t.y. pagrįsta civilinės teisės tradicijos romanų-germanų teise.

Europos regione UINL nariai: Albanija, Andora, Armėnija, Austrija, Baltarusija, Belgija, Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Italija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Makedonija, Malta, Moldova, Monakas, Nyderlandai (Olandija), Lenkija, Portugalija, Rumunija, Rusija, San Marinas, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Šveicarija, Turkija, Ukraina ir Vatikanas.

Lietuvos notariatas 1994 m. vasario 11 d. buvo priimtas į Tarptautinę lotyniškojo notariato sąjungą.

UINL struktūrą sudaro prezidentas ir 5 vice-prezidentai pasaulio regionams (Europai, Azijai, Afrikai, Šiaurės, Centrinei Amerikai ir Karibams, Pietų Amerikai), iždininkas, Nuolatinė Taryba, Finansinės priežiūros taryba, Generalinė taryba, įvairios tarpkontinentinės ir kontinentinės komisijos, darbo grupės.

Tarptautinė lotyniškojo notariato sąjunga sukurta siekiant vienyti notariatą pasauliniu mastu, skleisti notarinės veiklos svarbą visuose kontinentuose, koordinuoti ir plėtoti tarptautinį notarų ir kitų teisinių profesijų bendradarbiavimą, užtikrinti notariato svarbą ir nepriklausomumą, siekti kuo geresnio fizinių ir juridinių asmenų aptarnavimo. Sąjungai priklausantys notarai garantuoja sandorio šalims teisinį saugumą, užtikrina sutarties laisvę, jie taip pat yra nepriklausomi, nešališki teisininkai ir patarėjai.

UINL prezidentė 2020-2022 m. kadencijai – Christina Noemi Armella.

Lietuvos notariatui Tarptautinėje notariato sąjungoje atstovauja prezidentas Marius Stračkaitis. Jis taip pat yra šios organizacijos Generalinės tarybos nays ir Notarų tarptautinio bendradarbiavimo komisijos narys Europos kontinentui (Rytų kaimynystės valstybėms). Notarų rūmų prezidiumo narys, Vilniaus miesto notaras Dainius Palaima yra paskirtas Lietuvos notarų rūmų atstovu šios sąjungos Europos reikalų komisijoje.

Tarptautinės notariato sąjungos svetainė internete: http://www.uinl.org