• Pradžia
  • /
  • Europos Sąjungos notariatų taryba (CNUE)
Europos Sąjungos notariatų taryba (CNUE)

Nuotraukoje: CNUE prezidentas 2011 metų kadencijai, Austrijos notaras Rudolfas Kaindlas (pirmasis iš kairės) susitinka su Estijos notarų rūmų prezidente Anne Saaber ir Lietuvos notarų rūmų prezidentu Mariumi Stračkaičiu. Talinas, 2011-02-07.

Europos Sąjungos notariatų taryba
(Council of the Notariats of the European Union (CNUE)

2004 m. gegužės 1 d., Lietuvos Respublikai įstojus į Europos Sąjungą, Lietuvos notariatas 2004 m. gegužės 13-15 dienomis Atėnuose vykusioje Europos Sąjungos notariatų konferencijos Generalinėje asamblėjoje iškilmingai priimtas į CNUE.

Tai ne pelno siekianti organizacija, įkurta 1993 metais, atstovaujanti Europos notarams Europos Sąjungos institucijose. Šiandien CNUE priklauso 22 nariai ir 4 nariai stebėtojai. Nariais yra šių Europos Sąjungos valstybių notariatai: Vokietijos, Austrijos, Belgijos, Ispanijos, Prancūzijos, Graikijos, Italijos, Liuksemburgo, Olandijos, Portugalijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Slovėnijos, Bulgarijos, Rumunijos, Kroatijos. Juodkalnija, Šiaurės Makedonijos Respublika, Serbija ir Turkija turi narės stebėtojos statusą. Organizacijos būstinė yra Briuselyje.

CNUE misija – notariato plėtra ir aktyvus dalyvavimas Europos institucijoms priimant sprendimus dėl Europos Sąjungos piliečių teisinio gyvenimo, teisinių paslaugų pasiekiamumo, vartotojų apsaugos. Be to, CNUE nuolat informuoja savo narius apie įstatymų leidybą bei įvairias Europos Sąjungos iniciatyvas, rūpinasi notarų švietimu teisės srityje.

CNUE organizacinė struktūra: generalinė asamblėja, sudaryta iš notariatų narių prezidentų; administracinė taryba, kurią sudaro CNUE prezidentas, 1 vice-prezidentas ir 5 nariai; darbo grupės, kuriose dirba atstovai iš notariatų narių; specialus pranešėjas, skiriamas konkrečiai temai arba projektui, ir CNUE nuolatinis biuras, kuriam vadovauja biuro direktorius.

Europos Sąjungos notariatų tarybos prezidentas 2019 metais buvo Prancūzijos notaras Pierre-Luc Vogel, 2020 metais vadovavimą organizacijai perima Graikijos notaras Georgios Rouskas.

Lietuvos notariatui CNUE atstovauja Notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis.

Europos Sąjungos notariatų tarybos svetainė internete http://www.cnue.be.