• Pradžia
  • /
  • Tvirtina pagalbos priimant sprendimus sutartis
Tvirtina pagalbos priimant sprendimus sutartis

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.2791 straipsnio 2 dalį sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus sudaromos notarine forma. Jos taip pat registruojamos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre.

Sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus – rašytinė (notarinės formos), atlygintina ar neatlygintina, terminuota ar neterminuota, pilnamečio veiksnaus fizinio asmens sudaryta sutartis su pilnamečiu veiksniu fiziniu asmeniu, kuriuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant sprendimus tam tikrose gyvenimo srityse. Sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus srityse, kuriose yra veiksnus, gali sudaryti ir fizinis asmuo, kuris yra neveiksnus tam tikroje srityje ar ribotai veiksnus tam tikroje srityje. Sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus gali būti sudaroma, kai asmeniui dėl psichikos sutrikimo arba dėl kitų aplinkybių (amžiaus, ligos ir kt.) sudėtinga priimti geriausiai jo interesus atitinkančius sprendimus.

Asmuo, kuris yra sudaręs sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus, asmeniškai priima visus sprendimus. Todėl atsakomybė dėl asmens, sudariusio sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus, sprendimų ir jų pagrindu atliktų veiksmų tenka pačiam asmeniui, kuris priėmė sprendimą.

Sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus gali būti nutraukta bet kurios sandorio šalies iniciatyva vienašališkai, net ir nesant jokio sutartie pažeidimo. Sutartis nutraukiama notarui ar konsuliniam pareigūnui pateikus pareiškimą dėl pagalbos priimant sprendimus sutarties nutraukimo. Pareiškimas dėl sutarties nutraukimo yra tvirtinamas notaro ar konsulinio pareigūno.

Sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus sudarymo, pakeitimo ar nutraukimo faktas prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudotas ir jiems sukelia teisines pasekmes tik tuo atveju, jei jis įregistruotas Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre.

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai