• Pradžia
  • /
  • Tvirtina išankstinius nurodymus
Tvirtina išankstinius nurodymus

Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.1371 straipsnio 1 dalį išankstiniai nurodymai turi būti notarinės formos ir yra registruojami notariniame registre ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre. Išankstinius nurodymus turi teisę tvirtinti notarai ir Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai.


Išankstinis nurodymas – tai, asmeninis, vienašalis, rašytinis (notarinės formos) visiškai veiksnaus pilnamečio asmens laisva valia sudarytas sandoris, kuriuo asmuo išreiškia valią dėl savo reikalų likimo, jei jis teismo sprendimu būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Išankstinio nurodymo turinys – teisiniai nurodymai, kaip turėtų būti tvarkomi klausimai asmens turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo klausimai tuo atveju, jei jis ateityje teismo sprendimu būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 2.1371 straipsnio 2 dalimi, išankstiniame nurodyme asmuo gali:
• nurodyti asmenis, kuriuos pageidauja, kad teismas skirtų jo globėjais arba rūpintojais, jei jis būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
• nurodyti asmenis, kurių teismas neturėtų skirti jo globėjais arba rūpintojais, , jei jis būtų pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
• pareikšti valią dėl gyvenamosios vietos (apgyvendinimo globos (rūpybos) institucijoje;
• nurodyti konkretų asmenį, kuris spręstų klausimus dėl  jo turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo;
• pateikti kitus nurodymus.

Išankstinis nurodymas įsigalioja, kai įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje (iki tol informacija apie išankstinio nurodymo pateikimą ir jo turinį yra konfidenciali), ir galioja išankstiniame nurodyme numatytą terminą. Išankstinis nurodymas, kuriame galiojimo terminas nenustatytas, galioja tol, kol panaikinamas teismo sprendimas, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje.

Kai išankstinis nurodymas įsigalioja, jo nuostatomis privalo vadovautis visi asmenys ir institucijos, atliekantys veiksmus dėl išankstinį nurodymą pateikusio asmens turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo, išskyrus atvejus, kai dėl pasikeitusių aplinkybių vadovavimasis išankstiniu nurodymu aiškiai nebeatitinka jį pateikusio asmens interesų. Tai, kad išankstinis nurodymas nebeatitinka jį pateikusio asmens interesų, turi būti konstatuojama teismo tvarka. Kreiptis į teismą dėl leidimo nesilaikyti išankstinio nurodymo turi teisę visi suinteresuoti asmenys ar institucijos, kurie turi atlikti veiksmus dėl išankstinį nurodymą pateikusio asmens turtinių ir asmeninių neturtinių teisių ir pareigų įgyvendinimo.

Pagal Civilinio kodekso 2.1373 straipsnį asmuo turi teisę savo išankstinį nurodymą bet kada pakeisti ar papildyti pateikdamas naują išankstinį nurodymą. Asmuo turi teisę savo išankstinį nurodymą bet kada panaikinti, pateikdamas notarinės pareiškimą išankstinį nurodymą patvirtinusiam notarui ar konsuliniam pareigūnui. Vėliau pateiktas išankstinis nurodymas panaikina visą pirmesnį išankstinį nurodymą ar jo dalį, kuri prieštarauja vėliau pateiktam išankstiniam nurodymui.

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai