• Pradžia
  • /
  • Tvirtina dokumentus pažyma (Apostille)
Tvirtina dokumentus pažyma (Apostille)

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 18 punktą (TAR, 2015, Nr. 2015-16905) notaras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina dokumentus pažyma (Apostille).

Pažyma (Apostille) gali būti tvirtinami šie dokumentai:
• išduodami valstybės ir savivaldybių jurisdikcijai priklausančių valstybės ir savivaldybių institucijų arba valstybės ir savivaldybių pareigūnų, įskaitant ir tuos, kuriuos išduoda prokuroras, teismo pareigūnas arba teismo sprendimus vykdantis asmuo;
• administraciniai dokumentai;
• notariniai dokumentai;
• fizinių asmenų pasirašytų dokumentų oficialūs patvirtinimai: dokumentų registracijos arba jų buvimo tam tikrą dieną patvirtinimai; parašų oficialūs ir notariniai liudijimai.

Pažyma (Apostille) tvirtinami tik Lietuvos Respublikoje išduoti dokumentai.

Pažyma (Apostille) patvirtina tik dokumentą pasirašiusio asmens parašo tikrumą, pareigas ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumą.

1961 m. spalio 5 d. buvo priimta Konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo (toliau – Hagos konvencija). Hagos konvencija taikoma dokumentams, išduotiems vienos iš susitariančiųjų valstybių teritorijoje ir pateikiamiems kitos susitariančios valstybės teritorijoje, vadinasi, pažyma (Apostille) gali būti tvirtinami dokumentai, kurie bus pateikiami valstybėje, kuri yra prisijungusi prie Hagos konvencijos.

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai