• Pradžia
  • /
  • Tvirtina dokumentų pateikimo laiką
Tvirtina dokumentų pateikimo laiką

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 9 p. (Žin.,1992, Nr.28-810) notaras tvirtina dokumentų pateikimo laiką. 

Notaras tvirtina dokumentų pateikimo laiką ir išduoda liudijimą.

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai