Priima jūrinius protestus

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 12 p. (Žin.,1992, Nr.28-810) notaras priima jūrinius protestus. 

Notaras priima jūrinius protestus - surašo jūrinio protesto aktą apie įvykį, įvykusį laivo plaukiojimo ar stovėjimo metu. Jūrinio protesto akte nurodomos įvykio aplinkybės ir priemonės, kurių ėmėsi laivo kapitonas jam patikėto krovinio saugumui užtikrinti.

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai