• Pradžia
  • /
  • Notaras gali būti civilinių ginčų taikinimo tarpininku (mediatoriumi), kai sprendžiami ginčai
Notaras gali būti civilinių ginčų taikinimo tarpininku (mediatoriumi), kai sprendžiami ginčai

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 202 straipsnį notarai teisės aktų nustatyta tvarka gali teikti taikinamojo tarpininkavimo paslaugas.

 

Mediacija – tai alternatyvi teismui, savanoriška konfidencialaus pobūdžio ginčų sprendimo procedūra, kurioje vienas ar keli tretieji nepriklausomi nešališki asmenys – mediatorius arba mediatoriai, padeda besiginčijantiems pasiekti priimtiną ginčo sprendimą.

 

Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo sąlygas ir jo taikymo teisines pasekmes nustato Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas.

 

Notaras negali teikti taikinamojo tarpininkavimo paslaugų ginčuose, kylančiuose iš tų santykių, dėl kurių jis jau yra atlikęs įstatymų nustatytas funkcijas. Notaras taip pa negali atlikti įstatymų nustatytų funkcijų dėl tų santykių, iš kurių kilusiame ginče jis jau teikė taikinamojo tarpininkavimo paslaugas.

 

Vadovaujantis Notariato įstatymo 19 straipsniu dėl mediacijos paslaugų kainos ir apmokėjimo tvarkos notaras susitaria su klientais, sudarydamas sutartį dėl paslaugų teikimo, jeigu įstatymuose nenustatyta kitaip.

 

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai