• Pradžia
  • /
  • Liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą
Liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 str. 1 d. 6 p. (Žin., 1992, Nr. 28-810) (toliau – Notariato įstatymas) notaras liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą. 

Notaras liudija, jog dokumento teksto, išversto iš vienos kalbos į kitą, turinys tiksliai atitinka originalaus dokumento teksto turinį. Notaras liudija dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumą tik tuomet, kai pats moka tiek tą kalbą, iš kurios yra verčiamas tekstas, tiek tą kalbą, į kurią yra tekstas išverstas.

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai