• Pradžia
  • /
  • Atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės
Atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės

 

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 14 punktą notaras atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės.

 

Vykdomųjų įrašų pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimo tvarką reglamentuoja 2015 m. gruodžio 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-381 patvirtinta Vykdomųjų įrašų pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimo tvarkos aprašas.

 

Notaro vykdomieji įrašai pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, yra vykdytini ir vykdomieji dokumentai, pateikiami vykdyti antstoliui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

Notaras vykdomąjį įrašą atlieka gavęs kreditoriaus rašytinį prašymą atlikti vykdomąjį įrašą. Kartu su prašymu notarui turi būti pateikiamas sandoris, iš kurio atsirado piniginė prievolė. Vykdomąjį įrašą notaras atlieka pasibaigus dvidešimties dienų terminui, per kurį skolininkui siūloma įvykdyti piniginę prievolę kreditoriui ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti duomenis dėl kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo. Vykdomuoju įrašu notaras siūlo išieškoti iš skolininko per sandoryje, iš kurio kyla piniginė prievolė, nustatytą terminą neįvykdytos piniginės prievolės sumą arba neįvykdytos piniginės prievolės sumos dalį su priklausančiomis palūkanomis ir (ar) netesybomis.

 

Skolininko ar kreditoriaus prašymu notaras panaikina vykdomąjį įrašą, jeigu iki vykdomo įrašo pateikimo antstoliui vykdyti skolininkas prievolę įvykdo sumokėdamas pinigus į notaro depozitinę sąskaitą.

 

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai