• Pradžia
  • /
  • Atlieka vykdomuosius įrašus pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą
Atlieka vykdomuosius įrašus pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą

Pagal Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 15 punktą  notaras atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą.

Pagal Notariato įstatymo 491 straipsnį notarui pateikiamas hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymas dėl vykdomojo įrašo atlikimo, patikrinama, ar vykdomąjį įrašą dėl priverstinio išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą pateikia asmuo, kuris yra hipotekos (įkeitimo) kreditorius; ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašyme dėl vykdomojo įrašo atlikimo nurodyti duomenys atitinka Hipotekos registre nurodytus duomenis; ar pasibaigęs hipoteka (įkeitimu) užtikrintos prievolės įvykdymo terminas, o tuo atveju, kai kreditorius reikalauja prieš terminą patenkinti hipoteka (įkeitimu) užtikrintą reikalavimą, ar kreditoriaus nurodyti pagrindai yra nustatyti įstatymuose.

Patikrinęs šiuos duomenis, notaras, prieš atlikdamas vykdomąjį įrašą, išsiunčia skolininkui pranešimą, kuriame nurodomi hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus pateikti duomenys ir siūlymas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo pranešimo skolininkui išsiuntimo dienos sumokėti kreditoriui skolą ir apie prievolės įvykdymą raštu pranešti notarui arba pateikti notarui duomenis dėl hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus reikalavimo nepagrįstumo.

Atsižvelgdamas į hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus ir skolininko pateiktus duomenis, notaras atlieka vykdomąjį įrašą arba motyvuotai atsisako jį atlikti. Notaras turi teisę įstatymų nustatytais atvejais panaikinti vykdomąjį įrašą.

Notaro vykdomieji įrašai arba atsisakymas atlikti vykdomąjį įrašą dėl duomenų atitikties skundžiami Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

Tuo atveju, jei išieškojimą pagal notaro atliktą vykdomąjį įrašą reikia vykdyti kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, asmuo gali kreiptis į vykdomąjį įrašą atlikusį notarą (ar jį pavaduojantį notarą arba notaro atstovą) dėl Europos vykdomojo rašto išdavimo. Notaro išduotas Europos vykdomasis raštas gali būti tiesiogiai vykdomas bet kurioje Europos Sąjungos valstybėje narėje, išskyrus Daniją.

 

Notariniai veiksmai
Notariniai veiksmai