Rekomendacijos notarų klientams pasibaigus karantinui
2020-06-22 08:37

Pasibaigus karantinui, notarų biuruose ir toliau bus laikomasi valstybės sveikatos priežiūros institucijų pateiktų ligos prevencijos rekomendacijų.

Siekiant kontroliuoti klientų srautus notaro biure, prašome dėl notaro teikiamų paslaugų susisiekti iš anksto nuotoliniu būdu (telefonu ar elektroniniu paštu). Notarai prioritetą teiks iš anksto užsiregistravusiems asmenims.

Prašome į notaro biurą sutartu laiku atvykti tik notarinio veiksmo šalis be lydinčių asmenų. Lydintys asmenys gali dalyvauti tik esant objektyvioms aplinkybėms.

Prašome dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir išlaikyti saugų atstumą.

Prašome laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.).

Notaro biure neaptarnaujami ir į notaro biuro patalpas neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Notariniai veiksmai ne notaro biuro patalpose atliekami tik tada, kai asmuo dėl svarbios priežasties (liga, neįgalumas ir kiti atvejai) negali atvykti į notaro biurą. Tokiu atveju tiek klientas, tiek jam padedantys asmenys turi imtis visų galimų atsargumo priemonių, susijusių su COVID-19 plitimo grėsmės prevencija.

Notaras iš anksto, prieš vykdamas atlikti notarinį veiksmą, nuotoliniu būdu susisieks ir įsitikins, kad nei klientas, nei jam padedantys asmenys nekarščiuoja ir neturi kitų ūmių kvėpavimo takų ligų simptomų;

Patalpos, kuriose lankysis notaras, pagal galimybes turi būti vėdinamos, užtikrinama jų dezinfekcija;

Asmuo, kuriam bus atliekamas notarinis veiksmas, taip pat kiti kartu esantys asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones ir išlaikyti saugų atstumą (išskyrus asmenį, kuris dėl negalios specifikos ar sveikatos būklės negali dėvėti veido kaukės ir laikytis saugaus atstumo reikalavimo);

Neužtikrinant, kad atliekant notarinį veiksmą bus apsaugota notaro ir/ar kitų dalyvaujančių asmenų sveikata bei užkirstas kelias plisti virusui COVID-19, notaras gali nevykti atlikti notarinio veiksmo ne notaro biuro patalpose.