• Pradžia
  • /
  • Naujienos
  • /
  • Nuotolinio elektroninio notariato idėją palaimino Vyriausybė
Nuotolinio elektroninio notariato idėją palaimino Vyriausybė
2020-04-22 21:17

Lietuvos Vyriausybė balandžio 22 dieną savo posėdyje bendru sutarimu pritarė Notariato įstatymo pakeitimų projektui, kuriuo siūloma įteisinti notarų nuotolinius veiksmus, atliekamus pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas.

Anot projekto, nuotoliniu būdu atliekamų notarinių veiksmų atlikimo vieta yra laikoma notaro biuro buvimo vieta. Notaras nuotoliniu būdu gali atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje.
Notaras nuotoliniu būdu galės atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų ir fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą. Nuotoliniu būdu taip pat negalės būti priimami saugoti oficialiesiems testamentams prilyginami testamentai ir asmeniniai testamentai.

Projekte taip pat numatyta, kad siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar notarinių veiksmų atlikimą reglamentuojančių nuostatų įgyvendinimą, notaras gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu. Tokiu atveju notarinis veiksmas gali būti atliktas šio notaro biure.

Notaras, atlikdamas notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, privalės nustatyti asmens tapatybę, išaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes bei įsitikinti asmens valia, kuri bus patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu. Notarai privalės užtikrinti elektroninės informacijos saugą ir kibernetinį saugumą, naudoti tinkamas technines ir organizacines asmens duomenų tvarkymo priemones, tinkamai perduoti duomenis valstybės registrams ir informacinėms sistemoms.

Visos šios priemonės užtikrinamos naudojantis bendra Notarų rūmų informacinių technologijų platforma.

Įstatymo pakeitimų projekte numatyta, kad notaro tvirtinami elektroniniai dokumentai turės būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Vyriausybei pritarus, Notariato įstatymo pakeitimų projektas bus teikiamas svarstyti Seimui.