Išrinkti Europos notariato vadovai 2020 metų kadencijai
2019-11-22 11:25

 

Nuotraukose: G.Rouskas (kairėje) ir Ádám Tóth

Ateinančiais 2020-siais Europos notariatui vadovaus Graikijos ir Vengrijos atstovai.

Lapkričio 14 d. Briuselyje vykusiame Europos Sąjungos notariatų tarybos (CNUE) generalinės asamblėjos posėdyje išrinkti kitų metų kadencijos prezidentas ir vice-prezidentas.

Graikijos notariatas į CNUE 2020 m. prezidentus pasiūlė Georgios Rouskas, kuris vadovauja Graikijos notarų rūmams, kandidatūrą. Vengrijos notariatas į CNUE 2020 metų vice-prezidentus pasiūlė Ádám Tóth, kuris vadovauja Vengrijos notarų rūmams. Abu kandidatai slaptu balsavimu vienbalsiai buvo išrinkti 2020 metų kadencijai. Naujasis Europos notariato vadovas teigė užtikrinsiąs ligšiolinių CNUE lyderių veiklos tęstinumą ir pabrėžė mažesnių valstybių notariatų svarbą kuriant organizacijos ateitį.

Lietuvai CNUE generalinės asamblėjos posėdyje atstovavo Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis.