• Pradžia
  • /
  • Naujienos
  • /
  • Dėl „forsmažoro“ aplinkybių nesant galimybės atlikti notarinį sandorį, pasekmių nebus
Dėl „forsmažoro“ aplinkybių nesant galimybės atlikti notarinį sandorį, pasekmių nebus
2020-03-18 14:34

Dėl koronaviruso pandemijos įvykę gyvenimo pokyčiai sujaukė ir privertė atidėti asmeninius ir verslo planus, tačiau asmenys, ekstremaliojoje situacijoje dėl nenugalimos jėgos neturintys galimybės vykdyti sutartinių prievolių, neturės teisinių pasekmių.

„Gyvenimas šalyje pasikeitė, visi prie to turės prisitaikyti, net ir patirdami nepatogumų ir nuostolių. Visi gyventojai turi susitaikyti su mintimi, kad numatytus veiksmus – naujo būsto pirkimą, vedybų sutarties pasirašymą, hipoteką, įgaliojimo patvirtinimą – teks atidėti bent jau kol šalyje nustos galioti dėl ekstremalios padėties įvesti notarų veiklos apribojimai“, - sako Lietuvos notarų rūmų prezidentas, Klaipėdos notaras Marius Stračkaitis.

Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje, reglamentuojant nenugalimą jėgą (force majeure) nustatyta, kad šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

M. Stračkaičio teigimu, tai reiškia, kad tie asmenys, kurie dėl paskelbtos ekstremalios situacijos ir notarų biurams taikomo karantino negali įvykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų pagal sutartines prievoles (pavyzdžiui, numatytu terminu įkeisti buto, sudaryti pirkimo-pardavimo sutarties ar pan.), gali remtis force majeure aplinkybe ir būti atleisti nuo baudų, delspinigių ir kitų sankcijų už sutarties neįvykdymą.

Visas prievoles bus būtina įvykdyti iškart, kai atsiras galimybė – bus visiškai arba iš dalies panaikintos prevencinės priemonės, ir notarai atnaujins darbą.