Baltarusija priimta į Tarptautinę notariato sąjungą
2019-12-03 12:01

Baltarusijos notarų rūmų pirmininkė Natalija Borisenko per iškilmingą minutę Džakartoje

Tarptautinė notariato sąjunga (UINL) deramai įvertino Baltarusijos notariato reformų pastangas: Indonezijos sostinėje Džakartoje 2019 metų lapkritį vykusiame tarptautiniame UINL kongrese šalis priimta į organizaciją, dabar jau vienijančią 89 nares.

Prieš kelerius metus Baltarusijos politinė valdžia nusprendė sugrąžinti prieš ketvirtį amžiaus trumpai gyvavusią privataus notariato sistemą, ir šalies Teisingumo ministerija inicijavo virtinę notariato teisės reformų bei įstatymų pakeitimų. 2016 metais Baltarusijos notarų rūmai pateikė UINL paraišką įstoti į organizaciją, ir šalyje pradėjo intensyviai lankytis UINL Tarptautinės notarų bendradarbiavimo komisijos atstovai bei delegacijos. Įgyvendindama reformas, Baltarusija rėmėsi tradicinių Vakarų Europos notariato šalių, įskaitant Vokietiją ir Lietuvą, patirtimi.

UINL Tarptautinės notarų bendradarbiavimo komisijos narys, Lietuvos notarų rūmų prezidentas Marius Stračkaitis kelissyk dalyvavo Baltarusijoje surengtose konferencijose, kur skaitė pranešimus įvairiomis notariato reformų temomis. Remdamasi Lietuvos pavyzdžiu, 2019 metais Baltarusijos vyriausybė priėmė sprendimą šalies notarams perduoti dokumentų tvirtinimo apostille žyma funkciją.

2019 metų spalio 9-11 dienomis Lietuvos notarų rūmų kvietimu Vilniuje apsilankė Baltarusijos notarų delegacija, vadovaujama Baltarusijos notarų rūmų pirmininkės Natalijos Borisenko. Lietuvos notarų rūmuose surengtame pasitarime kolegos baltarusiai ypač domėjosi dokumentų tvirtinimo apostille žyma specifika. Taip pat baltarusius domino privalomojo profesinio civilinės atsakomybės draudimo ir notaro atsakomybės aspektai Lietuvoje. Svečiai apsilankė Vilniaus  notarų biuruose, kur susipažino su notarų darbo organizavimu, notarų jungtinės veiklos sutarčių sudarymu, klientų aptarnavimu, elektroninėmis paslaugomis ir kitais profesiniais klausimais.