Notariato raida

Lietuvos notariato ištakų reikia ieškoti XIII amžiuje kartu su Lietuvos valstybės ištakomis. 1253 m. Kulmo vyskupas Henrikas karūnavo Mindaugą Lietuvos karaliumi. Susikūrus Lietuvos valstybei, raštininkais (notarijais) paprastai būdavo vienuoliai. Vytenio valdymo laikais (1296-1316) šį darbą dirbo pranciškonai, o, valdant Gediminui (1316-1341), kunigaikščio dvare kaip ekspertai, patarėjai ir raštininkai veikė ir domininkonai. Daug gerų permainų įnešė Vytautas. Jis pertvarkė pačią valstybės raštinę, įsakė išduodamus raštus ar dokumentus registruoti, daryti jų nuorašus. Todėl valstybės raštinėje atsirado du skyriai: viename buvo rašomos privilegijos, registruojami raštai, o kitame – daromi dokumentų nuorašai. Pagal 1588 m. Lietuvos Statutą į teismų funkcijas įėjo ir įvairių juridinių aktų bei sutarčių registravimas, išrašų iš aktų knygų išdavimas, kuriuos tvirtindavo raštininkai, atlikdami notarų pareigas.

Visa šiandieninio notariato istorija yra susijusi su viešųjų notarų institucijos atsiradimu bei vystymusi. Viešieji notarai – tai notarai, veikę valstybinės ar bažnytinės valdžios vardu, kurių sudaryti ar patvirtinti dokumentai turėjo viešojo akto pobūdį. Viešą pobūdį šie aktai įgydavo jau todėl, kad būdavo pasirašyti, patikrinti, užantspauduoti, o dažniausiai ir surašyti notaro. Taigi notariato raidą turėtume apžvelgti dviem kryptimis: aptardami notariato, kaip atskiros institucijos, raidą bei aptardami viešojo dokumento istoriją. Šiuo metu geriausiai yra ištyrinėta Italijos notariato raida, kadangi kaip tik ši šalis yra lotyniškojo notariato lopšys.

Lietuvos notarų rūmai

Olimpiečių g. 4, 09237 Vilnius
Kodas 301538058
Tel. (8 5) 261 4757
Faks. (8 5) 261 4660
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, norint jį peržiūrėti.

Notaras (lot. notarius - greitai rašantis; raštininkas) - asmuo, kuriam pavestos dokumentų, sandorių (pa)tvirtinimo funkcijos ir turintis užtikrinti, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Notaras teisiškai įtvirtina neginčijamas fizinių ir juridinių asmenų subjektines teises ir teisinius faktus, užtikrina šių asmenų ir valstybės teisėtų interesų apsaugą. Notarai savo įgaliojimus vykdo, nepaisydami valstybinės valdžios bei valdymo institucijų įtakos, ir paklūsta tik įstatymams. -- wikipedia.org

Notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šio įstatymo nustatytas  funkcijas,  užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. -- LR notariato įstatymas

footer nt es copy Paveldėjimas europoje Paveldėjimas europoje Europos notaru katalogas footer poros footer pazeidziami Prisijungti

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
© Lietuvos notarų rūmai, 2011. Visos teisės saugomos.